ელექტროენერგია 2

 • Electric Hydraulic Material Handler WZYD22-8C

  ელექტრო ჰიდრავლიკური მასალების დამმუშავებელი WZYD22-8C

  1. Bonny-ის მასალების დამმუშავებლები არის ეფექტური სპეციალური მოწყობილობა ჩატვირთვა-გადმოტვირთვისთვის, სპეციალურად შექმნილი სამუშაო პირობების დატვირთვისა და გადმოტვირთვისთვის (მათ შორის სპეციალური ძირითადი სარქველები, სპეციალური ჰიდრავლიკური სისტემები და ა.შ.), არა მარტივი მოდიფიკაცია ექსკავატორებისგან.

 • Electric Hydraulic Material Handler WZYD33-8C

  ელექტრო ჰიდრავლიკური მასალების დამმუშავებელი WZYD33-8C

  1. Bonny-ის მასალების დამმუშავებლები არის ეფექტური სპეციალური მოწყობილობა ჩატვირთვა-გადმოტვირთვისთვის, სპეციალურად შექმნილი სამუშაო პირობების დატვირთვისა და გადმოტვირთვისთვის (მათ შორის სპეციალური ძირითადი სარქველები, სპეციალური ჰიდრავლიკური სისტემები და ა.შ.), არა მარტივი მოდიფიკაცია ექსკავატორებისგან.

 • Electric Hydraulic Material Handler WZYD42-8C

  ელექტრო ჰიდრავლიკური მასალების დამმუშავებელი WZYD42-8C

  1. Bonny-ის მასალების დამმუშავებლები არის ეფექტური სპეციალური მოწყობილობა ჩატვირთვა-გადმოტვირთვისთვის, სპეციალურად შექმნილი სამუშაო პირობების დატვირთვისა და გადმოტვირთვისთვის (მათ შორის სპეციალური ძირითადი სარქველები, სპეციალური ჰიდრავლიკური სისტემები და ა.შ.), არა მარტივი მოდიფიკაცია ექსკავატორებისგან.

 • Electric Hydraulic Material Handler WZYD46-8C

  ელექტრო ჰიდრავლიკური მასალების დამმუშავებელი WZYD46-8C

  1. Bonny-ის მასალების დამმუშავებლები არის ეფექტური სპეციალური მოწყობილობა ჩატვირთვა-გადმოტვირთვისთვის, სპეციალურად შექმნილი სამუშაო პირობების დატვირთვისა და გადმოტვირთვისთვის (მათ შორის სპეციალური ძირითადი სარქველები, სპეციალური ჰიდრავლიკური სისტემები და ა.შ.), არა მარტივი მოდიფიკაცია ექსკავატორებისგან.

 • Electric Hydraulic Material Handler WZYD50-8C

  ელექტრო ჰიდრავლიკური მასალების დამმუშავებელი WZYD50-8C

  1. Bonny-ის მასალების დამმუშავებლები არის ეფექტური სპეციალური მოწყობილობა ჩატვირთვა-გადმოტვირთვისთვის, სპეციალურად შექმნილი სამუშაო პირობების დატვირთვისა და გადმოტვირთვისთვის (მათ შორის სპეციალური ძირითადი სარქველები, სპეციალური ჰიდრავლიკური სისტემები და ა.შ.), არა მარტივი მოდიფიკაცია ექსკავატორებისგან.

 • Electric Hydraulic Material Handler WZYD55-8C

  ელექტრო ჰიდრავლიკური მასალების დამმუშავებელი WZYD55-8C

  1. Bonny-ის მასალების დამმუშავებლები არის ეფექტური სპეციალური მოწყობილობა ჩატვირთვა-გადმოტვირთვისთვის, სპეციალურად შექმნილი სამუშაო პირობების დატვირთვისა და გადმოტვირთვისთვის (მათ შორის სპეციალური ძირითადი სარქველები, სპეციალური ჰიდრავლიკური სისტემები და ა.შ.), არა მარტივი მოდიფიკაცია ექსკავატორებისგან.