პერსონალიზაციის შესახებ

※ Bonny-ს შეუძლია შეიმუშაოს და აწარმოოს მორგებული პროდუქტები მომხმარებელთა კონკრეტული სამუშაო პირობების მიხედვით.თუ გჭირდებათ, მიმართეთ Bonny Trade-ის საგარეო ვაჭრობის დეპარტამენტს.